Test lingüístic

Llengües oficials

1. Quina no es llengua oficial a la Unió Europea?

2. Quina és llengua oficial a la Unió Europea?

3. Quantes llengües oficials té la Unió Europea?

4. Quina és llengua oficial a la Unió Europea?

5. Quins d'aquests alfabets no són utilitzats per cap de les llengües oficials de la Unió Europea?

6. Quines son les llengües oficiales de Bèlgica?

7. Quina llengua entre les següents no és una llengua indígena?

Llengües minoritàries

8. On es parla la llengua gallega

9. A quina llengua es sembla el Luxemburgès

10. Quina de les llengues següents no és una llengua regional d'Itàlia

Joves Amics del Esperanto

Pot donar el Seu suport al moviment esperantista, apuntant-se a la llista dels Joves Amics de l'esperanto. Si vol només veure el resultat, deixi el formulari buit i cliqui 'Envia'.

(AAAA-mm-dd)