Test lingüístic

Llengües oficials

1. Quina país no va demanar que la seva llengua fos llengua oficial a la Unió Europea?

Llengües minoritàries

2. A quina família lingüística pertany el basc?

3. On es parlen l'Alt Sòrab i el Baix sòrab

4. On es parlen les llengües samis o lapones?

5. On es parla el mingrelià?

6. On es parla la llengua caixubi?

7. On es parla la llengua còrnica o còrnic?

8. On es parla la llengua mirandesa o mirandès?

Reconeix la llengua

9. En quina llengua està escrit aquest text?
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

10. En quina llengua està escrit aquest text?
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

Joves Amics del Esperanto

Pot donar el Seu suport al moviment esperantista, apuntant-se a la llista dels Joves Amics de l'esperanto. Si vol només veure el resultat, deixi el formulari buit i cliqui 'Envia'.

(AAAA-mm-dd)