Test lingüístic

Llengües oficials

1. Quina no es llengua oficial a la Unió Europea?

2. Quina és llengua oficial a la Unió Europea?

3. Quantes llengües oficials té la Unió Europea?

4. Quina és llengua oficial a la Unió Europea?

5. Quins d'aquests alfabets no són utilitzats per cap de les llengües oficials de la Unió Europea?

6. Quines son les llengües oficiales de Bèlgica?

7. Quina llengua entre les següents no és una llengua indígena?

Llengües minoritàries

8. On es parla la llengua gallega

9. A quina llengua es sembla el Luxemburgès

10. Quina de les llengues següents no és una llengua regional d'Itàlia

11. Quina llengua no és parlada a Turquia.

Reconeix la llengua

12. Quin d'aquests textos està escrit en llengua neerlandesa?

13. Quin text està escrit en georgià?

14. Quina d'aquestes frases està escrita en portuguès?

Noms de ciutat

15. En quin país es troba la ciutat anomenada amb aquests noms en altres llengües?
Fenis, Benátky, Velence

16. En quin país es troba la ciutat anomenada amb aquests noms en altres llengües?
Kodaň, Hafnia, Kaupmannahöfn

17. En quin país es troba la ciutat anomenada amb aquests noms en altres llengües?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

18. En quin país es troba la ciutat anomenada amb aquests noms en altres llengües?
Bécs, Dunaj, Vídeň

Frases

19. Quina d'aquestes frases no significa "A la vostra salut"?

20. Quina d'aquestes frases no significa "Hola, com estàs"?

Joves Amics del Esperanto

Pot donar el Seu suport al moviment esperantista, apuntant-se a la llista dels Joves Amics de l'esperanto. Si vol només veure el resultat, deixi el formulari buit i cliqui 'Envia'.

(AAAA-mm-dd)