Test lingüístic

Llengües oficials

1. Quina país no va demanar que la seva llengua fos llengua oficial a la Unió Europea?

Llengües minoritàries

2. A quina família lingüística pertany el basc?

3. On es parlen l'Alt Sòrab i el Baix sòrab

4. On es parlen les llengües samis o lapones?

5. On es parla el mingrelià?

6. On es parla la llengua caixubi?

7. On es parla la llengua còrnica o còrnic?

8. On es parla la llengua mirandesa o mirandès?

Reconeix la llengua

9. Quin d'aquests textos està escrit en llengua armènia?

10. Quin d'aquests textos està escrits en llengua eslovena?

11. En quina llengua està escrit aquest text?
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

12. En quina llengua està escrit aquest text?
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

13. En quina llengua està escrit aquest text?
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā.

14. En quina llengua està escrit aquest text?
Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.

15. En quina llengua està escrit aquest text?
Hver maður er borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru gæddir vitsmunum og samvisku, og ber þeim að breyta bróðurlega hverjum við annan.

16. En quina llengua està escrit aquest text?
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

17. En quina llengua està escrit aquest text?
Retoriikka eli puhetaito on oppi menestyksekkäästä ja vakuuttavasta puhumisesta.

18. En quina llengua està escrit aquest text?
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

19. En quina llengua està escrit aquest text?
La vegetació resultant és arbòria de tipus perennifoli principalment amb arbres relativament baixos i estrats herbacis i arbustius.

20. En quina llengua està escrit aquest text?
Semantik er en gren af lingvistik, som beskæftiger sig med betydning. I tværsproglig semantik sammenligner og kontrasterer man betydningsenheder i forskellige sprog.

Joves Amics del Esperanto

Pot donar el Seu suport al moviment esperantista, apuntant-se a la llista dels Joves Amics de l'esperanto. Si vol només veure el resultat, deixi el formulari buit i cliqui 'Envia'.

(AAAA-mm-dd)