Κουίζ γλωσσών

Επίσημες γλώσσες

1. Ποια από τις χώρες αυτές δεν ζήτησε να αναγνωριστεί η γλώσσα της ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ;

Γλώσσες μειοψηφίας

2. Σε ποια γλωσσική οικογένεια ανήκει η Βασκική

3. Που μιλιούνται τα Άνω και κάτω Σοραβικά;

4. Που μιλιούνται τα Σάμι;

5. Που μιλιούνται τα Μινγκρελικά;

6. Που μιλιούνται τα Κασουμπιανά;

7. Που μιλιέται η Κορνουαλική γλώσσα;

8. Που μιλιέται η γλώσσα Μιραντίσε;

Αναγνωρίστε την γλώσσα

9. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

10. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

Junaj amikoj de Esperanto

Vi povas senpage subteni la Esperanto-movadon per aliĝo al la listo de Junaj amikoj de Esperanto. Se vi deziras nur vidi la rezulton, lasu la formularon malplenan kaj klaku 'Sendi'.

(JJJJ-mm-tt)