Κουίζ γλωσσών

Επίσημες γλώσσες

1. Ποια από τις χώρες αυτές δεν ζήτησε να αναγνωριστεί η γλώσσα της ως επίσημη γλώσσα της ΕΕ;

Γλώσσες μειοψηφίας

2. Σε ποια γλωσσική οικογένεια ανήκει η Βασκική

3. Που μιλιούνται τα Άνω και κάτω Σοραβικά;

4. Που μιλιούνται τα Σάμι;

5. Που μιλιούνται τα Μινγκρελικά;

6. Που μιλιούνται τα Κασουμπιανά;

7. Που μιλιέται η Κορνουαλική γλώσσα;

8. Που μιλιέται η γλώσσα Μιραντίσε;

Αναγνωρίστε την γλώσσα

9. Ποιο κείμενο είναι γραμμένο στα Αρμένικα;

10. Ποιο κείμενο είναι γραμμένο στα Σλοβένικα;

11. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și în drepturi. Ele sunt înzestrate cu rațiune și conștiință și trebuie să se comporte unele față de altele în spiritul fraternității.

12. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Ĉiuj homoj estas denaske liberaj kaj egalaj laŭ digno kaj rajtoj. Ili posedas racion kaj konsciencon, kaj devus konduti unu la alian en spirito de frateco.

13. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Visi cilvēki piedzimst brīvi un vienlīdzīgi savā pašcieņā un tiesībās. Viņi ir apveltīti ar saprātu un sirdsapziņu, un viņiem jāizturas citam pret citu brālības garā.

14. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Усе людзi нараджаюцца свабоднымi i роўнымi ў сваёй годнасцi i правах. Яны надзелены розумам i сумленнем i павiнны ставiцца адзiн да аднаго ў духу брацтва.

15. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Hver maður er borinn frjáls og jafn öðrum að virðingu og réttindum. Menn eru gæddir vitsmunum og samvisku, og ber þeim að breyta bróðurlega hverjum við annan.

16. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
De Semantyk, ek wol betsjuttingslear, is in dielmêd yn de taalkunde wêrby de betsjutting fan wurden, útdrukkings, sinnen ensfh. op it aljemint komt. Ornaris giet it yn de semantyk meast om de betsjutting fan morfemen en wurden.

17. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Retoriikka eli puhetaito on oppi menestyksekkäästä ja vakuuttavasta puhumisesta.

18. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Фонологията изучава организацията и употребата на звуковете в естествените езици. Фонологичната система на един език включва описание на звуковете и техните характеристики, а също и правилата, които определят как звуковете си взаимодействат.

19. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
La vegetació resultant és arbòria de tipus perennifoli principalment amb arbres relativament baixos i estrats herbacis i arbustius.

20. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Etümoloogia on sõnade päritolu, algupära uurimisega tegelev keeleteaduse haru, ta vaatleb sõnade päritolu ja nende sugulussuhteid teiste sama keele või teiste keelte sõnadega.

21. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Semantik er en gren af lingvistik, som beskæftiger sig med betydning. I tværsproglig semantik sammenligner og kontrasterer man betydningsenheder i forskellige sprog.

22. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
A szintaxis vagy mondattan a nyelvészetben a szavak szószerkezetekké és mondatokká kapcsolódásának szabályait írja le.

23. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
L’onomatopée est une catégorie d'interjections émise pour simuler un bruit particulier associé à un être, un animal ou un objet, par l'imitation des sons que ceux-ci produisent.

24. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Keinu hizkuntza hizkuntza bat da, esanahia transmititzeko, akustikoki transmititutako soinu ereduak erabili beharrean, esku mugimenduen komunikazioa eta gorputz hizkuntza darabiltzana.

25. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Il-bnedmin kollha jitwieldu ħielsa u ugwali fid-dinjità u d-drittijiet. Huma mogħnija bir-raġuni u bil-kuxjenza u għandhom iġibu ruħhom ma' xulxin bi spirtu ta' aħwa.e

26. Ποιο κείμενο είναι γραμμένο στην Κροατική;

27. Σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο αυτό το κείμενο;
Të gjithë njerëzit lindin të lirë dhe të barabartë në dinjitet dhe në të drejta. Ata kanë arsye dhe ndërgjegje dhe duhet të sillen ndaj njëri tjetrit me frymë vëllazërimi.

28. Ποια γλώσσα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους ειδικούς χαρακτήρες;
ąćęłńóśźż

29. Ποια γλώσσα χρησιμοποιεί τους ακόλουθους ειδικούς χαρακτήρες;
áðéíóúýþæö

Ονόματα χωρών

30. Ποια χώρα ονομάζεται "Crna Gora" στη δική της γλώσσα;

Junaj amikoj de Esperanto

Vi povas senpage subteni la Esperanto-movadon per aliĝo al la listo de Junaj amikoj de Esperanto. Se vi deziras nur vidi la rezulton, lasu la formularon malplenan kaj klaku 'Sendi'.

(JJJJ-mm-tt)