Språkkviss

Offisielle språk

1. Kva av desse er ikkje eit offisielt språk i EU?

2. Kva av desse er eit offisielt språk i EU?

3. Kor mange offisielle språk har EU?

4. Kva av desse er eit offisielt språk i EU?

5. Kva for eit av dei fylgjande alfabeta blir ikkje nytta av noko offisielt EU-språk?

6. Kva er dei tre offisielle srpåka i Belgia?

7. Kva av desse er ikkje eit urfolksspråk?

Minoritetsspråk

8. Kvar talar ein galisisk?

9. Kva språk liknar luksemburgsk på?

10. Kva av desse er ikkje eit regionalt språk i Italia?

Unge esperantovenar

Du kan støtte arbeidet til esperantorøyrsla ved å skrive deg opp på lista Unge esperantovenar. Om du berre vil sjå resultatet, la skjemaet stå tomt, og klikk deg ganske enkelt vidare.

(ÅÅÅÅ-mm-dd)