Språkkviss

Offisielle språk

1. Kva av desse er ikkje eit offisielt språk i EU?

2. Kva av desse er eit offisielt språk i EU?

3. Kor mange offisielle språk har EU?

4. Kva av desse er eit offisielt språk i EU?

5. Kva for eit av dei fylgjande alfabeta blir ikkje nytta av noko offisielt EU-språk?

6. Kva er dei tre offisielle srpåka i Belgia?

7. Kva av desse er ikkje eit urfolksspråk?

Minoritetsspråk

8. Kvar talar ein galisisk?

9. Kva språk liknar luksemburgsk på?

10. Kva av desse er ikkje eit regionalt språk i Italia?

11. Kva av desse språka blir ikkje tala i Tyrkia?

Kjenn att språket

12. Kva for ein av desse tekstane er skrive på nederlandsk?

13. Kva for ein av desse tekstane er skrive på georgisk?

14. Kva for ein av desse setningane er skrive på portugisisk?

Namn på byar

15. I kva land ligg byen som har fylgjande namn på andre språk?
Fenis, Benátky, Velence

16. I kva land ligg byen som har fylgjande namn på andre språk?
Kodaň, Hafnia, Kaupmannahöfn

17. I kva land ligg byen som har fylgjande namn på andre språk?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

18. I kva land ligg byen som har fylgjande namn på andre språk?
Bécs, Dunaj, Vídeň

Setningar

19. Kva for ein av dei fylgjande uttrykka tilsvarer ikkje "Skål!"?

20. Kva for ein av dei fylgjande setningane tyder ikkje "Hei, korleis går det?"?

21. Kva for ein av desse setningane tyder ikkje "Ikkje len deg ut av vindauget."?

22. Kva for ein av desse setningane tyder ikkje "Eg elskar deg"?

23. Kva for eit av desse uttrykka tyder "Godt nytt år"?

24. Kva for ein av desse setningane tyder ikkje "god jul!"?

25. Kva for ein av desse setningane tyder ikkje "kva er klokka?"?

Litt av kvart

26. Kva for anna språk er lettast å forstå for ein som berre kan slovakisk?

27. Kva språkfamilie tilhøyrer ungarsk?

28. Kva er det mest tala planspråket?

29. På kva språk skriv ein frå høgre mot venstre?

30. I kva språk sett ein familienamnet før tiltalenamnet/"fornamnet"?

Unge esperantovenar

Du kan støtte arbeidet til esperantorøyrsla ved å skrive deg opp på lista Unge esperantovenar. Om du berre vil sjå resultatet, la skjemaet stå tomt, og klikk deg ganske enkelt vidare.

(ÅÅÅÅ-mm-dd)