Jezički kviz

Službeni jezici

1. Koji jezik nije službeni jezik Evropske Unije?

2. Koji od ponuđenih jezika je jedan od službenih u Evropskoj Uniji?

3. Koliko službenih jezika ima Evropska Unija?

4. Koji od ponuđenih jezika je jedan od službenih u Evropskoj Uniji?

5. Koji se od ponuđenih alfabeta ne koristi ni za jedan službeni jezik u Evropskoj Uniji?

6. Koja su tri službena jezika u Belgiji?

7. Koji od sledećih jezika nije autohtoni?

Jezici manjina

8. Gde se govori galicijski jezik?

9. Koji jezik je sličan luksemburškom?

10. Koji od sledećih jezika nije regionalni jezik u Italiji?

11. Koji jezik se ne govori u Turskoj?

Prepoznajte jezik

12. Koja od ovih tekstova je napisan na nizozemskom?

13. Koji tekst je sastavljen na gruzijskom?

14. Koja od sledećih rečenica je na portugalskom?

Nazivi gradova

15. U kojoj zemlji se nalazi grad, koji nosi sledeća imena?
Fenis, Benátky, Velence

16. U kojoj zemlji se nalazi grad, koji nosi sledeća imena?
Kodaň, Hafnia, Kaupmannahöfn

17. U kojoj zemlji se nalazi grad, koji nosi sledeća imena?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

18. U kojoj zemlji se nalazi grad, koji nosi sledeća imena?
Bécs, Dunaj, Vídeň

Fraze

19. Koja od sledećih fraza ne znači "Živeli!"?

20. Koja od sledećih fraza ne znači "Pozdrav, kako je?"?

21. Koja od sledećih fraza ne znači "Ne naginjite se kroz prozor"?

22. Koja od ponuđenih fraza ne znači "Volim te"?

23. Koja od sledećih rečenica znači "Sretna Nova Godina"?

24. Koja od ponuđenih fraza ne znači "Sretan Božić"?

25. Koja od ponuđenih fraza ne znači "Koliko je sati?"?

Različiti

26. Ako govorite samo slovački, koji Vam je drugi jezik najlakše razumeti?

27. Kojoj porodici jezika pripada mađarski?

28. Koji jezik je planski jezik sa najviše govornika?

29. Koji jezik se piše sa desna na levo?

30. Na kom jeziku stoji prezime pre imena?

Mladi prijatelji esperanta

Možete podržati esperanto pokret kroz pretplatu na "Mladi prijatelji esperanta". Ako samo želite videti rezultat, ostavite formular praznim i kliknite na "šalji".

(YYYY-mm-dd)