Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Ktorý z týchto jazykov nie je oficiálnym jazykom Európskej únie?

2. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

3. Koľko oficiálnych jazykov má Európska únia?

4. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

5. Ktorá z týchto abecied nie je používaná žiadnym z oficiálnych jazykov Európskej únie?

6. Aké sú 3 oficiálne jazyky v Belgicku?

7. Ktorý z týchto jazykov nie je domorodý?

Jazyky menšín

8. Kde sa používa galícijčina?

9. Ktorému jazyku sa podobá luxemburčina?

10. Ktorý z týchto jazykov nie je regionálny v Taliansku?

Mladý priatelia esperanta

Môžete bezplatne podporiť esperantské hnutie prihlásením sa do zoznamu Mladých priateľov esperanta (Junaj amikoj de Esperanto). Ak chcete len zobraziť výsledok kvízu, nechajte formulár prázdny a kliknite na "Odoslať".

(RRRR-mm-dd)