Jazykový kvíz

Oficiálne jazyky

1. Ktorý z týchto jazykov nie je oficiálnym jazykom Európskej únie?

2. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

3. Koľko oficiálnych jazykov má Európska únia?

4. Ktorý z týchto jazykov je oficiálnym jazykom Európskej únie?

5. Ktorá z týchto abecied nie je používaná žiadnym z oficiálnych jazykov Európskej únie?

6. Aké sú 3 oficiálne jazyky v Belgicku?

7. Ktorý z týchto jazykov nie je domorodý?

Jazyky menšín

8. Kde sa používa galícijčina?

9. Ktorému jazyku sa podobá luxemburčina?

10. Ktorý z týchto jazykov nie je regionálny v Taliansku?

11. Ktorým jazykom sa nehovorí v Turecku?

Spoznaj jazyk

12. Ktorý z týchto textov je napísaný v holandčine?

13. Ktorý z týchto textov je napísaný v gruzínčine?

14. Ktorá z týchto viet je napísaná v portugalčine?

Názvy miest

15. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Fenis, Benátky, Velence

16. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Kodaň, Hafnia, Kaupmannahöfn

17. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Κωνσταντινούπολη, Цариград, Stambolli

18. V ktorej krajine možno nájsť mesto, ktorému prislúchajú v rôznych jazykoch tieto názvy?
Bécs, Dunaj, Vídeň

Frázy

19. Ktorá z týchto fráz neznamená "Nazdravie"?

20. Ktorá z týchto fráz neznamená "Ahoj, ako sa máš"?

21. Ktorá z týchto fráz neznamená "Nevykláňajte sa z okna"?

22. Ktorá z týchto fráz neznamená "Milujem ťa"?

23. Ktorá z týchto fráz znamená "Šťastný nový rok"?

24. Ktorá z týchto viet neznamená "Veselé Vianoce"?

25. Ktorá z týchto viet neznamená "Koľko je hodín?"?

Iné

26. Ak hovoríte iba po Slovensky, ktorý ďalší jazyk je pre vás najľahšie zrozumiteľný?

27. Do ktorej jazykovej rodiny patrí maďarčina?

28. Ktorý je najviac používaný umelý jazyk?

29. Ktorý jazyk je písaný sprava doľava?

30. V ktorom európskom jazyku je priezvisko vždy umiestňované pred krstným menom?

Mladý priatelia esperanta

Môžete bezplatne podporiť esperantské hnutie prihlásením sa do zoznamu Mladých priateľov esperanta (Junaj amikoj de Esperanto). Ak chcete len zobraziť výsledok kvízu, nechajte formulár prázdny a kliknite na "Odoslať".

(RRRR-mm-dd)