Dil Kuizi

Resmi Diller

1. Hangisi Avrupa Birliği'nin resmi dili değildir?

2. Hangisi Avrupa Birliği'nin resmi dilidir?

3. Avrupa Birliği'nin kaç resmi dili vardır?

4. Hangisi Avrupa Birliği'nin resmi dilidir?

5. Bu alfabelerden hangisi Avrupa Birliği'nin resmi dillerinden değildir?

6. Belçikanın 3 resmi dili hangisidir?

7. Hangisi yerlilerin dillerinden değildir

Azınlık Dilleri

8. Galler dili nerede konuşulur?

9. Hangi dil Luksemburgcaya benzer

10. Hangi diller İtalya'da bölgesel dillerden değildir

Esperanto'nun genç arkadaşları

Esperanto'nun genç arkadaşları listesine yazılarak ücretsiz olarak Esperanto hareketini destekleyebilirsiniz

(Ay-Gün-Yıl)