Dil Kuizi

Resmi Diller

1. Hangi ülke dilinin Avrupa Birliği dili olmasını istemedi?

Azınlık Dilleri

2. Baskça hangi dil

3. Aşağı Sorbca ve yukarı sorbca dilleri nerelerde konuşulur?

4. Sami (Laponya) dilleri hangileridir?

5. Mingrela dili nerede konuşulur?

6. Kafkas dili nerede konuşulur?

7. Kernevekçe dili nerede konuşulur?

8. Miranda dili nerede konuşulur?

Dili tanıyın

9. Hangi metin Ermenice yazılmıştır?

10. Hangi metin Slovence yazılmıştır?

Esperanto'nun genç arkadaşları

Esperanto'nun genç arkadaşları listesine yazılarak ücretsiz olarak Esperanto hareketini destekleyebilirsiniz

(Ay-Gün-Yıl)